foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu
foto: fotoduet.eu

.

Grafik pływalni

Biuletyn
Informacji
Publicznej

.

Kluby i stowarzyszenia
sportowe

Po kilkunastu latach powrócono do starych tradycji organizując ponownie Maraton Pływacki.

ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
Stowarzyszenie Gmin Ziemi Chodzieskiej
WSPÓŁORGANIZATORZY:

UM Chodzież, UG Chodzież, UMiG Margonin, UMiG Szamocin,
UG Budzyń, ZP WOPR Chodzież

BIURO ZAWODÓW: MOSiR Chodzież ul. Staszica 12
tel/fax 2829643, 2820249, 2827174

CEL ZAWODÓW:

Popularyzacja pływania wśród społeczności wielopokoleniowej.
Możliwość uzyskania specjalnej karty pływackiej.
Poputaryzacja aktywnego wypoczynku.

LOKALIZACJA ZAWODÓW

Chodzież - j. Karczewnik
Szamocin - j. Siekiera
Chodzież - j. Miejskie
Margonin - j. Margonińskie

Szczegółowe programy poszczególnych zawodów wydaje bezpośredni Miejscowy Organizator. Zawodnicy dostosowują się także do konkretnych regulaminów obowiazujacych na poszczególnych zawodach. Zawody odbędą się zgodnie z przepisami FINA, PZP (pływanie na wodach otwartych) i postanowieniami niniejszego regulaminu.

KATEGORIE WIEKOWE:

Generalna Kobiet
Generalna Meżczyzn
TRASY:

Wyścigi odbęda się na dystansie ok. 1 500 na oznakowanych bojami i zabezpieczonymi służbą WOPR, minimalna temperatura wody 16oC, obowiązuje zakaz pływania w tzw. piankach.

UCZESTNICTWO:

Każdy chętny z ważnymi badaniami lekarskimi w przypadku młodzieży poniżej 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców, zawody zostaną ubezpieczone od NW.

NAGRODY:

Zwycięzcy otrzymują puchar, dyplom oraz nagrodę rzeczową.

.

VANITYSTYLE

WOPR w Chodzieży