II Ogólnopolskiego Marszu Seniora

W sobotę, 28 września w Chodzieży odbyła się lokalna edycja II Ogólnopolskiego Marszu Seniora.

W imprezie wzięło udział kilkadziesiąt osób w wieku 50+. Uczestnicy zebrali się na placu Miejskiego Targowiska przy ul. Zwycięstwa, gdzie pod kierunkiem instruktora nordic walking - Krzysztofa Stasinowskiego - odbyła się rozgrzewka oraz krótki pokaz prawidłowego uprawiania tej popularnej dyscypliny.

Z targowiska grupa przeszła na promenadę w okolicy mostu na Bolimce, a stamtąd na tereny zielone MOSiR. Po drodze do maszerujących dołączyła kapela podwórkowa Chłopcy z Tamtych Lat z Ryczywołu.

Po dotarciu na miejsce uczestnicy marszu wysłuchali kilku słów, które skierowali do nich inicjatorzy marszu posłowie na sejm: Małgorzata Maria Janyska i Adam Szejnfeld oraz senator Mieczysław Augustyn, a także vicestarosta Mirosław Juraszek.

Przez resztę spotkania do tańca przygrywała kapela, a wszyscy uczestnicy mogli poczęstować się zwyczajową grochówką i kiełbasą z grilla.