WIELKOPOLSKI TURNIEJ ORLIKA 2012

W dniu 16.04.2012 r. w Chodzieży na kompleksie boisk Orlik 2012 zorganizowano kolejną edycję turnieju piłkarskiego Orlik -Cup. Turniej przeznaczony jest dla  szkól  podstawowych.

Do kolejnego etapu rozgrywek awansowały dwa pierwsze zespoły turnieju eliminacyjnego.

Uczestnicy oraz klasyfikacja końcowa turnieju:

1. Szkoła Podstawowa nr 3 w Chodzieży       9 pkt
2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Chodzieży       6 pkt
3. 3.Szkoła Podstawowa w Wyszynach         1 pkt
4. Szkoła Podstawowa w Oleśnica                 1 pkt

I rundę eliminacyjną Wielkopolskiego Turnieju Orlik Cup grano systemem każdy z każdym 2x 10 minut.

W turnieju osiągnięto następujące wyniki:

SP1 – SP3    0:2
SP OLEŚNICA – SP WYSZYNY 0:0
SP3 – SP WYSZYNY  4:0
SP1 – SP OLEŚNICA  5:0
SP1 – SP WYSZYNY  4:0
SP3 – SP OLEŚNICA  10:1

Turniej ma na celu propagowanie i wyłonienie najzdolniejszych piłkarzy w roczniku 1999 i młodszych. Promocja obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu rządowo – samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012”. Zwiększenie aktywności dzieci i młodzieży na tych obiektach, poprzez organizację sportowych zajęć pozalekcyjnych kształtujących pożądane postawy życiowe, zgodne z ideą fair play.

    

Upowszechnienie sportu i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologiom społecznym, kreowanie właściwych postaw uczestnika imprez masowych. Promocja zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zahamowania negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży.

Organizatorem na zlecenie Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego jest Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”. Patronat Honorowy nad Turniejem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W rundzie eliminacyjnej organizatorami bezpośrednimi osoby pełniące funkcję Animatorów.