28 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów


28 Międzynarodowy Bieg Grzymalitów - Chodzież, 21-05-2011

Celem organizatorów biegu jest zdrowa rywalizacja sportowa pomiędzy uczestniczącymi w nim. zawodnikami, z naciskiem na najmłodszych uczestników. Od kilku lat bieg nasz bierze udział w Akcji „POLSKA BIEGA”.

MAŁY  BIEG  – tradycyjnie już podzielony jest na 6 startów z podziałem na dziewczynki i chłopców w trzech kategoriach wiekowych.
Do  tegorocznego  biegu zgłoszonych zostało 816 zawodników , bieg ukończyło 685 dziewczynek i chłopców. Zaznaczyć należy, że dzieci klas podstawowych I – VI startujące w tzw. Małym Biegu Grzymalitów traktowane są  identycznie jak zawodnicy dorośli różnicą jest tylko długość trasy.
 
DUŻY BIEG -  sprowadza na start zawodników reprezentujących szkoły gimnazjalne, ponadpodstawowe, zawodników zrzeszonych w klubach sportowych,  inwalidów i amatorów biegaczy.

Zgodnie z regulaminem zawodnicy ci startują ze wspólnego startu i walczą o nagrody w swoich kategoriach wiekowych.
Obydwa Biegi ujmowane są corocznie w Ogólnopolskim Kalendarzu Imprez Biegowych wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Biegów, a wszyscy zainteresowani wiedzą że nasz bieg odbywa się zawsze w trzecią sobotę maja.

Tradycyjnie po ukończeniu biegu każdy z zawodników został uhonorowany okolicznościowym porcelanowym medalem.
Do tegorocznego biegu zgłoszono 533 zawodników i zawodniczek. Bieg ukończyło 430 osób.

Pierwszy raz w historii naszej imprezy liczba uczestników kończących bieg przekroczyła magiczną cyfrę 1000 zawodników.
Tegoroczny bieg ukończyło 1115 zawodniczek i zawodników.

W organizacji Biegu biorą udział władze samorządowe oraz przedstawiciele tutejszych zakładów pracy finansując imprezę oraz fundując nagrody. Na bezinteresowną pomoc możemy zawsze liczyć ze strony Powiatowej Policji w Chodzieży, Powiatowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej zabezpieczających trasy biegu. Środowisko nauczycieli w-f corocznie włącza się w pomoc przy organizacji i przebiegu zawodów.

Wszystkie te osoby: Burmistrz Miasta, Starosta Powiatu, Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej, Rady Powiatowej, Dyrektorzy i Właściciele  firm Dyrektorzy Szkół, w dniu biegu można spotkać na terenach MOSiR gorąco dopingujących zawodników i wręczających nagrody.

Meta i trasa Biegu to miejsce gdzie rodzice, dziadkowie i mieszkańcy Chodzieży spontanicznie oklaskują swoje pociechy i znajomych. Niejednokrotnie widać łzy wzruszenia  na twarzach kibiców i kończących bieg zawodników.

Kolejny raz gościliśmy na starcie  biegu dzieci, młodzież i doroślłych z zaprzyjaźnionego miasta Nottuln w Niemczech. Sam fakt przejazdu 1560 km specjalnie po to by wystartować w biegu bardzo nas – organizatorów mobilizuje do usprawniania zawodów. Niemcom podoba się rywalizacja i atmosfera spontaniczności naszej imprezy.

Coroczny BIEG GRZYMALITÓW to Święto Chodzieżan bieg połączony jest z festynem rekreacynjo – sportowym trwającym od rana do późnych godzin popołudniowych: odbyły się   koncerty dzieci MDK.  Z ogromnym zainteresowaniem uczestnicy obejrzeli pokazy Straży Pożarnej.
Dla zgłodniałych kibiców czekała strażacka grochówka.

Przebieg biegu transmitowany jest przez telewizję regionalną, a relacje o przebiegu zawodów znaleźć można  w lokalnej prasie.

Nowością tegorocznej imprezy był I Marsz z kijkami Nornic Walking.
Trasa marszu to trasa Dużego Biegu Grzymalitów. Piechurzy wyruszyli  15 minut po starcie Biegu Głównego . W grupie znaleźli się radni miasta oraz goście z Nottuln . Grupa liczyła 39 osób.Wyniki biegów

 

   do pobrania 
  Bieg Duży - Klasyfikacja generalna (biegd) 
  Bieg Duży kobiet 1997-1995 (1kd) 
  Bieg Duży meżczyzn 1997-1995 (1md) 
  Bieg Duży kobiet 1994-1991 (2kd) 
  Bieg Duży meżczyzn 1994-1991 (2md) 
  Bieg Duży kobiet 1990-1982 (3kd) 
  Bieg Duży meżczyzn 1990-1982 (3md) 
  Bieg Duży kobiet 1981-i starsze (4kd) 
  Bieg Duży meżczyzn 1981-1972 (4md) 
  Bieg Duży meżczyzn 1971-1962 (5md) 
  Bieg Duży meżczyzn 1961-1952 (6md) 
  Bieg Duzy meżczyzn 1951-i starsi (7md) 
  
  Bieg Mały - Klasyfikacja generalna (biegd) 
  Bieg Mały dziewczyn 2004-2002 (1km) 
  Bieg Mały chłopców 2004-2002 (1mm) 
  Bieg Mały dziewczyn 2001-2000 (2km) 
  Bieg Mały chłopców 2001-2000 (2mm) 
  Bieg Mały dziewczyn 1999-1998 (3km) 
  Bieg Mały chłopców 1999-1998 (3mm) 
  
  Klasyfikacja generalna Kobiet (genkob) 
  Klasyfikacja generalna Mążczyzn (genmez) 
  
  Marsz NORDIC WALKING (marsz) 
  Klasyfikacja szkół (szkoly) 

 

                        

                       

                  

 

Galeria zdjęć ...