Kompleks boisk całorocznych "Orlik 2012" Drukuj

„Zespół boisk sportowych ORLIK 2012” służy do celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz dla rozwoju sportu  dziecięcego i młodzieżowego. Jest to obiekt użyteczności publicznej przeznaczony dla społeczności lokalnej.

boiska do piłki nożnej - pole gry 56 m x 26 m,
boiska wielofunkcyjnego - pole gry 28,1 m x 15,1 m przeznaczonego do piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa oraz badmintona.

       

Administratorem „Zespołu boisk sportowych ORLIK 2012” jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży  ul. Staszica 12 tel. 067 28 20 249.

Boiska czynne są przez cały tydzień w godzinach ustalonych dla każdej pory roku odrębnie (ramowe godziny otwarcia obiektu: poniedziałek - piątek 8.00-22.00 , soboty- niedziele 10.00-18.00). Harmonogram ustala MOSiR w porozumieniu z trenerem środowiskowym.

Regulamin boisk - czytaj więcej...