Statek Chodzieżanka - Regulamin Drukuj

Regulamin obowiązujący na statku spacerowym „Chodzieżanka”
kursującym po jeziorze Miejskim w Chodzieży.

1. Statek spacerowy „Chodzieżanka” jest własnością MOSiR w Chodzieży ul. Staszica 12 tel. 28-20-249.

2. Dozwolona ilość pasażerów - 12 osób.

3 . Na statku obowiązuje:

  • zakaz palenia
  • zakaz spożywania napojów alkoholowych
  • zakaz wychylania się za burtę statku
  • zakaz przemieszczania się pasażerów w czasie ruchu statku
  • zakaz przebywania dzieci na dziobie statku.

4. Wszyscy pasażerowie zobowiązani są do wykonywania poleceń kierownika statku.

5. Statek kursuje na trasie:

  • przystań Miejska – Łazienki Chodzieskie,
  • wokół Jeziora Miejskiego

6. Godziny rejsu:   11.00 - 14.00 i 16.00 - 18.00

 

Dyrekcja MOSiR
w Chodzieży