Pływalnia Delfin - Historia Drukuj

Zebrani w dniu 2 października 1973 r. przedstawiciele wszystkich zakładów pracy miasta i powiatu chodzieskiego podjęli uchwałę o budowie krytego basenu kąpielowego z zapleczem wypoczynkowo-gastronomicznym.

Powołany Społeczny Komitet Budowy, na czele którego stanął nieżyjący już dzisiaj pan Bogusław Wołniczko, w rekordowo krótkim czasie (rok i pięć dni).7 listopada 1974 roku oddano do użytku tętniący życiem, nowatorski, jak na tamte lata obiekt sportowy.

W skład Prezydium Społecznego Komitetu Budowy Pływalni wchodzili:

Bogusław Wołniczko - przewodniczący
Łucjan Jurczyk - z-ca przewodniczącego
Jan Baczyński - z-ca przewodniczącego
Józef Grząbka - z-ca przewodniczącego
Edmund Wyrzykiewicz - sekretarz

członkowie:
Wojciech Nowaczyk, Stefan Lewandowski, Tadeusz Nitka, Bernard Ryczek, Franciszek Tabis, Marian Kamiński, Edmund Wolff, Hieronim Dreger, Zenon Zawiasa.

Funkcję kierownika budowy pełnił mgr inż. Andrzej Rusin, zastępcą był inż. Jan Świerczyński.

Należy także dodać, że jednym z głównych inicjatorów pomysłu budowy krytej pływalni “DELFIN” był ówczesny I sekretarz KP PZPR
Konrad Purgiel.
 
 
Historia w zdjęciach

 

Wykorzystano zdjęcia oraz fragmenty zapisów kroniki budowy krytej pływalni w Chodzieży “Mieszkańcy swemu miastu, wsi, i Ludowej Ojczyźnie”.