Oferty i Przetargi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży
podaje do publicznej wiadomości informację
o wyniku konkursu ofert na najem lokalu użytkowego
w budynku mieszczącym się przy boisku do gry w piłkę nożną w Chodzieży
przy  ul. Staszica 12 w Chodzieży, stanowiącym mienie komunalne Gminy Miejskiej  w Chodzieży.

Plik do pobrania (PDF)

__________________________________________________________________________________