MOSiR Chodzież Drukuj

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży
64-800 Chodzież, ul. Staszica 12
telefon  067-2820249
fax  067-2829643
e-mail: mosir@mosir-chodziez.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży powstał wraz z oddaniem do użytku Pływalni “DELFIN” w 1974 roku.

       

Chodzież jest animatorem działań w zakresie upowszechniania masowej kultury fizycznej sportu i rekreacji.

   

Baza sportowa MOSiR:

W ścisłej współpracy z MOSiR działa: